اسپانسر پدر و مادر برای مهاجرت به کانادا

یکی از اهداف قانون “مهاجرت و حمایت از پناهندگان” کانادا Immigration and Refugee Protection Act رساندن خویشاوندان به یکدیگر است. این مساله در بند d ماده 3.1 این قانون مطرح شده است [لینک]. در ادامه، در بند 1 ماده 12 این قانون خویشاوند به صورت زیر تعریف شده است:

“یک فرد خارجی می تواند به عنوان عضوی از خانواده در نظر گرفته شود، اگر همسر، شریک زندگی، فرزند، والد (پدر یا مادر)، یا یکی دیگر از اعضای خانواده یک شهروند یا مقیم دائم کانادا باشد.”

فردی که در کانادا مستقر است و مایل است از این طریق امکان مهاجرت خویشاوندان خود را فراهم کند در اصطلاح اسپانسر Sponsor یا حامی مالی خوانده می شود.

مهاجرت خویشاندی چیست؟ Sponsoring a Family Member

مهاجرت خویشاوندی به معنای آن است که یک مقیم دائم یا شهروند کانادا که در حال حاضر در کانادا زندگی می کند (Sponsor اسپانسر)، یک یا چند تن از خویشاوندان خود را که در قوانین مهاجرت به کانادا پیش بینی شده اند از طریق حمایت مالی Sponsorship به کانادا بیاورد. در آئین نامه های مهاجرتی کانادا Immigration and Refugee Protection Regulations موارد زیر به عنوان اهالی فامیل (خویشاوندان) فرد اسپانسر در نظر گرفته شده اند:

همسر یا شریک زندگی اسپانسر
فرزندان وابسته به اسپانسر (یعنی فرزندان زیر 22 سالی که ازدواج نکرده اند یا فرزندان 22 سال به بالایی که از نظر مالی به اسپانسر وابسته هستند)
فرزند خوانده اسپانسر
پدر یا مادر اسپانسر
پدربزرگ یا مادربزرگ اسپانسر
برادر یا خواهر اسپانسر به شرط آنکه زیر 18 سال باشند و پدر و مادرشان هم از دنیا رفته باشند
برادر زاده و خواهرزاده اسپانسر به شرط آنکه زیر 18 سال باشند و پدر و مادرشان هم از دنیا رفته باشند
نوه اسپانسر در صورتی که پدر و مادرش فوت کرده باشند
یکی از اقوام اسپانسر بجز موارد فوق به شرط آنکه اسپانسر هیچ کدام از موارد فوق را در داخل یا خارج کانادا نداشته باشد (به عبارت دیگر کمابیش بی کس و تنها باشد)

منظور از حمایت مالی یا اسپانسرشیپ Sponsorship این است که یک فرد یا همان اسپانسر Sponsor به دولت کانادا متعهد شود طی دوره ای که از طرف قانون تعیین شده است هزینه های زندگی فرد تحت حمایت خود را تامین کند. به این تعهد Undertaking می گویند که مدت آن برای اغلب “سایر خویشاوندان” 10 سال است.
منبع: مهاجران