مزایای اقامت در کشور خارجی

برخورداري از بهترين سيستم هاي تندرستي و سلامتي .
برخورداري از بهترين سيستمهاي آموزشي .
احترام به تمامي فرهنگها، مذاهب و قوميتها توسط مردم کانادا .
امنيــــت بالا در کانادا .

مهاجرت و اقامت در کانادا از طريق تخصص و حرفه (s Worker)
اقامت دائم نيروي کار متخصصين کبک
اقامت دائم نيروي کار متخصصين فدرال
هردو نوع ويزا از طريق سيستم امتيازبندي ارزيابي مي شوند اين امتيازات براساس مقطع تحصيلي، رشته تحصيلي سطح زبان و سابقه کار تعلق مي گيرد و درصورت کسب حداقل امتياز متقاضي طي 18 - 12 ماه ويزاي خود را دريافت مينمايد .

اقامت دائم نيروي کار متخصصين کـــبک
متقاضيان کبک هيچ اجباري براي زندگي در اين ايالت ندارند و پس از اخذ کارت اقامت در صورت عدم کسب شغل و شرايط مناسب و از همه مهمتر عدم تمايل به زندگي در اين ايالت مي توانند به هرشهر ديگري در کانادا نقل مکان نمايند تمامــــي رشته هاي تحصيلي مي توانند از طريق قوانين ايالت کبک اقدام نمايندمتقاضيان کبک بايد به زبان فرانسه بعنوان زبـان اول تسلط کافي داشته باشند .
متقاضيان مجرد بايد از 100 امتيازممکن حداقل 55 و متاهل حداقل 63 امتياز را کسب نمايند در صورت ارائه مدرک زبان و کسب حداقل امتياز ذکر شده ممکن است متقاضي از مصاحبه معاف گردد .

اقامت دائم نيروي کار متخصصين فدرال
اگر شغل شما در ليست مشاغل فدرال باشد حداقل 67 امتياز از 100 امتياز ممکن را کسب کرده باشيد حداقل يک سال پس از انمام تحصيل سابقه کار تمام وقت داشته باشيد به يکي از زبانهاي فرانسه و يا انگليسي بعنوان زبان اول تسلط کافي داشته باشيد لازم به ذکر است که قبل از ارسال پرونده بايد مطمئن شويد که ظرفيت براي شغل مورد نظر شما تکميل نشده باشد در 26 ژوئن (جون) 2011 اداره مهاجرت کانادا اعلام کرد که ليست مشاغل براي سال 2011 بدون تغيير باقي خواهد ماند اما ظرفيت از 1000 پرونده در هر عنوان شغلي به 500 پرونده کاهش يافت .

مهاجرت به استراليا