آنیکابیر مقبره آتاتورک در آنکارا

تور آنکارا- مقبره آتاترک موسس جمهوری ترکیه بر فراز یک تپه به شکل خیره کننده ای در بخش آنیت تپه قرار دارد. بنای این مقبره که در سال 1953 کامل شد. سمبل تلفیق شگفت انگیز بین سبک های معماری باستانی و مدرتن است و از جمله دستاوردهای بدون رقیب در معماری مدرن ترکیه به شمار میب آید. در مجموعه ساختمان های مقبره آتا ترک همچنین موزه ای قرار دارد که در آن مجسمه ساخته شده از موم آتا ترک ، نوشته ها ، نامه ها و اشیای مختلف شخصی بنیانگذار ترکیه و نمایشگاهی از عکس های وی و تاریخ جمهوری ترکیه دیده می شوند. مقبره آتاترک همه روزه و موزه این بنا در تمامی روزهای هفته به غیر از روزهای دوشنبه باز هستند . در شبهای تابستان در این محل نمایش نور و صدا اجرا میشود.