اطلاعات عمومی درباره کشور قبرس

قبرس سومين جزيره بزرگ درياي مديترانه است و وسعت آن ?,??? کيلومتر مربع (?,??? مايل مربع) مي باشد. داراي انواع درختان مرکبات , باغهاي زيتون و کوههاي پوشيده از جنگلهاي کاج است و نظيف ترين سواحل اروپا را داراست .
قبرس شرقي ترين جزيره درياي مديترانه است که تقريبا در ??? کيلومتري ( ?? مايل) غرب سوريه, ?? کيلومتري (?? مايل) جنوب ترکيه و??? کيلومتري ( ??? مايل) شمال مصر قرار دارد. نزديکترين منطقه يوناني, جزيره رودز مي باشد که در ??? کيلومتري (??? مايل ) غرب قرار گرفته است. جزيره داراي آب وهواي معتدل و مديترانه اي است که همواره از آفتاب درخشان حتي در زمستانها و باران بسيار کم بهره مند است. يکي از شاخصهاي جغرافيايي مشهورقبرس کوهستان ترودوس است که در جنوب غربي کشور قرار دارد, منطقه پنتاداکيلوس در شمال اطراف کيرنيا وسرزمينهاي پست مسااوريا مابين آنها واقع شده است. وهمين جاست که پايتخت قبرس, لفکوزيا (نيکوزيا) قراردارد.
شبه جزيره طويل کارپاسيا شمال شرقي قبرس را دربرگرفته و جنوبي ترين نقطه آن نيزبه کيپ گرکو ختم ميشود. بيشتر شهرهاي قبرس مثل لارناکا وليماسول در سواحل جنوبي قبرس قرار گرفته اند . پافوس و آکاماس در لبه غربي جزيره قرا گرفته اند (تور قبرس شمالي)
قبرس و اتحاديه اروپا
روابط ميان قبرس و اتحاديه اروپا به دهه ???? برمي گردد زماني که دولت جمهوري قبرس موافقت نامه همکاري اقتصادي با جامعه اقتصادي اروپا را در ???? به امضا رساند.
اين روابط به تدريج در طول ساليان متمادي علي رغم مصائب و مشکلات قبرس با تجاوز ترکيه به جزيره در سال ???? و اشغال بخش وسيعي از خاک قبرس گسترده تر شد . تجاوز ترکيه و اشغال قبرس موجب تاخير در امضاي موافقت نامه اتحاد گمرکي با جامعه ي اقتصادي اروپا شد که نهايتا در ???? به امضا رسيد.
در پايان دهه ???? روابط قبرس با جامعه ي اقتصادي اروپا عمدتا چهارچوب تجاري داشت . با تسليم درخواست قبرس مبني بر پيوستن به اتحاديه اروپا در ژوئيه ???? , روابط اروپايي قبرس شکل تازه اي به خود گرفت و کاملا در چهارچوبي عمل ميکرد که پيوستن به اتحاديه اروپا مهمترين انتخاب و عملکرد سياسي دولت قبرس بود. هدف قبرس از پيوستن به اتحاديه, فراهم آوردن آينده صلح آميز و امن همراه با آرامش و خوشبختي براي همه شهروندان قبرسي در جزيره است.
درخواست پيوستن قبرس به اتحاديه اروپا توسط دولت با تلاش بسيار در چهارچوب قوانين توسعه اتحاديه دنبال شد که مراحل توسعه ابعاد خاورميانه اي اتحاديه اروپا در جهت فراهم آوردن ثبات , امنيت و همکاري در منطقه را در بر ميگرفت.
مهمترين نقاط عطف در روند تکاملي روابط قبرس و اتحاديه اروپا از اين قرارند :
موافقت نامه همکاري ????
اتحاد گمرکي ????
تسليم درخواست پيوستن به اتحاديه اروپا ????
کميسيون نقطه نظرات اروپا ????
شوراي تصميات اروپا ????
تصميم ? مارس ????
آغاز دور مذاکرات پيوستن به اتحاديه ????
تصميم شوراي اروپا , هلسينکي دسامبر ????
تصميم شوراي اروپا ,کپنهاگ دسامبر ????
موافقت پارلمان اروپا با پيوستن قبرس به اتحاديه با ??? راي موافق , ?? راي مخالف و ?? راي ممتنع در ? آوريل ????
رياست جمهوري قبرس آقاي تاسوس پاپادوپولوس در ?? آوريل ???? در شهر آتن معاهده پيوستن قبرس به اتحاديه اروپا را امضا کرد. اين معاهده همچنين توسط رهبران ? کشور ديگر که همزمان به اتحاديه مي پيوستند امضا شد. جمهوري چک , استوني , مجارستان , لاتويا , ليتواني , مالت , لهستان , اسلووني و اسلوواکي.
اين مرحله پنجمين و بزرگترين دور توسعه اتحاديه اروپا در تاريخ بوده است. آخرين دور توسعه در ???? با پيوستن اطريش , سوئد و فنلاند به اتحاديه ي اروپا انجام شد.
در اول ماه مي ???? جمهوري قبرس رسما به اتحاديه اروپا پيوست