دروغ گفتن برای مهاجرت به کشور کانادا

وقتي اقدام به پر کردن فرمهاي مهاجرت مي کنيد (چه به کمک وکيل و يا بدون وکيل)، ممکن است وسوسه شويد براي کسب امتياز لازم و يا تضمين امتياز خود، دست به تقلب بزنيد. تقلب به معناي ارائه اطلاعات نادرست، بزرگنمايي پاره اي مسايل يا مخفي کردن بعضي مسايل است.

چنين حرکتي بسيار خطرناک است. اگر دست شما هنگام بررسي
پرونده تان رو شود، آن وقت بايد خواب مهاجرت به کانادا را در سر بپرورانيد. به خاطر داشته باشيد که اگر شما بدون دروغ گويي و تقلب رد شويد، شانس اين را داريد که در آينده و با تغيير وضعيتتان دوباره براي مهاجرت اقدام کنيد؛ ولي اگر تقلبي در کار باشد شانس اينکه بعدها بتوانيد براي مهاجرت اقدام کنيد تقريبا صفر است.

مساله ديگري که بسياري از عزيزان از آن مطلع نيستند، آن است که اگر هنگام مصاحبه دست متقلب رو نشود و به کانادا بيايد، بعدها در هر مرحله که باشد، حتي اگر شهروند (تابع) Citizen کانادا هم شده باشد، از کشور کانادا اخراج و حق اقامت و يا شهروندي (تابعيت) وي گرفته خواهد شد. قانون کانادا به گونه اي تنظيم شده است که اگر فردي دچار جرم بزرگي indictive offence شده باشد (که تقلب و دروغ گويي هنگام اقدام براي مهاجرت جزو جرم هاي بزرگ است) جرم وي با مرور زمان به سادگي قابل بخشايش و يا حتي تخفيف درجه تنبيه نيست.

هر سال چندين نفر در کانادا به همين دلايل حق تابعيت يا اقامت خود را از دست مي دهند. حتي کساني بوده اند که پس از سالها ورود و زندگي در کانادا دچار اين مشکل شده اند؛ بنابراين تأکيد مي کنم که به خاطر داشته باشيد صداقت بهترين راه حل است و تقلب و دروغ گويي مي تواند عواقب ناخرسندي داشته باشد.