ساحل درياي اژه

جاذبه هاي گردشگري ترکيه- كرانه هاي درياي اژه در تركيه از جمله زيباترين چشم اندازهاي اين كشور مي باشند. خط ساحلي باشكوهي كه آب شفاف درياي اژه به آن برخورد مي كند، مملو است از كرانه هاي قديمي كه توسط باغهاي زيتون، پرتگاههاي سنگي و جنگلهاي كاج احاطه شده اند.

اگر شما اسكله هاي ماهيگيري زيبا، روستاهاي تفريحي پرطرفدار و يا بقاياي تمدنهاي باستاني را كه گواهي بر 5000 سال تاريخ، فرهنگ و اسطوره مي باشند ترجيح دهيد، اين منطقه تعطيلاتي براي همه، از دوستداران طبيعت و خورشيد گرفته تا عكاسان، مشتاقان ورزش، قايقرانان و باستانشناسان ، فراهم مي كند. در تمام طول ساحل، اقامتگاههايي را مي توان يافت كه هر سليقه و قيمتي را در بر ميگيرند.