فشافویه

جاذبه هاي گردشگري - تهران ساحل ندارد. سر و ته شهر را که بزنيد يا کوير است و يا کوه. جنگل و ساحل براي آن طرف کوه هاست. اما نبايد سراغ آن طرف برويد، 180 درجه مسير را عوض کنيد و روانه فرودگاه امام خميني شويد. نه، قرار نيست سواحل درياي جنوب و يا درياهاي اروپايي را غرب آسيا را بگيريد، مي خواهيم آدرس يک درياچه را در کوير جنوبي تهران بدهيم. درواقع يک پيشنهاد خوب براي آب بازي داريم؛ نرسيده به فرودگاه امام، در کيلومتر 18 اتوبان تهران قم، درياچه اي هست که همه امکانات تفريحي سواحل کيش، قشم، ترکيه، امارات و خلاصه هر مقصد گردشگري دور از تهران را دارد؛