اقامت موقت استرالیا از طریق مهارت و تخصص

در اين نوع ويزاي مهاجرت به استراليا نيز همانند ويزاي 190 بايد شغل فرد در ليست مشاغل مورد نياز ناحيه وجود داشته باشد با اين تفاوت که در ابتدا به شخص متقاضي ويزاي اقامت مشروط سه ساله اعطا مي شود و فرد بايستي 2 سال در ناحيه اي که اسپانسر شده است زندگي کند که در طي آن دو سال يک سال نيز مشغول به کار باشد تا اين ويزا منجر به اقامت دائم شود. توضيح اينکه بالاي 95% پرونده ها در اين حالت منجر به اقامت دائم مي شوند و اين نوع از ويزا به دليل داشتن شرايط ساده تر از قبيل نمره IELTS پايين تر در بعضي رشته ها و داشتن اولويت بررسي در اداره مهاجرت و نهايي شدن سريعتر پرونده ، بسيار حائز اهميت و توجه مي باشد.

در اين حالت به شما 10 امتياز اضافه مي شود و در صورتيکه شما حداقل 50 امتياز از ساير موارد کسب نموده باشيد مي توانيد از اين روش اقدام کنيد