نکاتی در مورد اولین ورود یک مهاجر به خاک کانادا

از آنجايي که متقاضيان مهاجرت هميشه در موارد اولين ورود به کانادا، طول اعتبار ويزاي مهاجرتيشان، فرم هايي که بايد در لحظه ورود همراه داشته باشند و… سوالاتي در ذهن دارند، اين مقاله را براي راهنمايي اين دوستان براي مهاجرت به کانادا تهيه کرده ايم.

اعتبار ويزاي ورود اوليه مهاجران:
اين ويزا در انتهاي پروسه مهاجرتي و قبول پرونده متقاضي صادر مي شود. زمان اعتبار اين ويزا به يکي از دو صورت زير محاسبه مي شود:

?. يکسال از زمان انجام معاينات پزشکي، ويا
?. زمان انقضاي پاسپورت متقاضي يا هر يک از همراهان
ويزا بر اساس هر يک از موارد فوق که مدت زمان کمتري را دربرگيرد صادر مي شود.
چه فردي از اعضاي پرونده بايد ابتدا وارد کانادا شود:
اگر همه افراد پرونده قصد ورود به کانادا را به طور همزمان ندارند، حتما بايد متقاضي اصلي پيش از بقيه افراد پرونده وارد کانادا شود. به عبارتي ديگر هيچ يک از اعضاي خانواده نمي توانند پيش از متقاضي اصلي وارد کانادا شود.

مراحل اداري در هنگام اولين ورود به کانادا:

فارغ از هر شهري که متقاضي از طريق آن وارد کانادا شود، مراحل اداري که بايد در فرودگاه انجام پذيرد ساده و سريع مي باشد و زمان زيادي از وقت متقاضي را نمي گيرد.

قبل از فرود هواپيما فرم هايي به کليه مسافران داده مي شود که در زمينه گمرک و اجناس و وسايلي مي باشد که مسافران همراه خود به کانادا مي آورند. بهتر است که اين فرم را در طول پرواز تکميل نماييد.

قسمت کنترل پاسپورت:
در اين بخش فرم تکميل شده اي که در هواپيما در اختيارتان قرار گرفته بود را به همراه پاسپورت همه افراد تحويل افسر مي دهيد.
توجه داشته باشيد که افسر را از اينکه براي Landing وارد کانادا شديد مطلع سازيد.
(تحويل چمدان ها يا در اين بخش انجام مي شود و يا در انتهاي بخش ارايه خدمات به تازه واردين)
بخش مهاجرتي:
پس از بررسي پاسپورت ها و مهر کردن فرم که در هواپيما دريافت کرديد (فرم گمرک) افسر شما را به بخش مهاجرتي راهنمايي مي کند.
در اين بخش از شما درباره دارايي ها و وسايلي که با خود به کانادا نياورده ايد سوال مي شود. درضمن امکان اينکه افسر درباره وسايل و پول نقدي که همراه داريد سوالاتي از شما بپرسد.
همچنين در اين بخش از متقاضي خواسته مي شود که فرم کارت PR را تکميل نمايد. بسيار مهم است که بتوانيد در اين فرم آدرسي را به عنوان محل اقامت دائم خود ارايه دهيد تا کارت هايتان به اين آدرس ارسال شود.
معمولا کارت هاي PR چهار تا هشت هفته بعد به اين آدرس ارسال مي شود.
در انتها افسر به متقاضي و همراهان براي ورود به کانادا خوش آمد گفته و آنها را به دفتر ديگري راهنمايي مي کند.
دفتر ارايه خدمات به تازه واردين:
اين بخش براي راهنمايي تازه واردين به کانادا مي باشد. در اين دفتر اطلاعاتي در قالب توضيح شفاهي و کاتالوگ در زمينه تامين محل سکونت، انجام کارهاي اوليه در کانادا و در کل اسکان موفق مهاجر در اختيار متقاضي قرار مي گيرد.
پس از اين بخش متقاضي به بخش گمرک راهنمايي مي شود.
بخش گمرک:
در اين بخش بايد ليستي از وسايلي که همراه خود داريد و ليستي از وسايلتان که همراه خود نياورده ايد و قرار است در سفر هاي آينده يا از طريق پست به کانادا بياوريد را همراه فرم گمرکي که در هواپيما دريافت کرده ايد، در اختيار افسر گمرک قرار مي دهيد.
ليست وسايلي که همراه خود به کانادا آورده يا قرار است بعدا به کانادا بياوريد را بايد در ? نسخه تهيه نماييد که يکي از آنها در بخش گمرک بايگاني و ديگري پس از مهر شدن توسط گمرک به شما برگردانده مي شود. شما اين برگه را براي ورود وسايلتان در آينده نياز داريد.
توجه داشته باشيد که اگر شما قصد آوردن وسايلتان را در آينده نداريد لزومي به داشتن فرم اين بخش نمي باشد. اگر قرار است که در آينده جواهر، فرش يا اشياء قيمتي ديگرتان را به کانادا بياوريد حتما عکسهايي از آنها به همراه داشته باشيد.
معمولا کليه مراحل ذکر شده در بالا در کمتر از ? ساعت انجام مي شود. 

منبع: westpass.ca