دریافت تابعیت و شهروندی کانادا

مهاجرت به کانادا- سالانه در حدود یکصدو پنجاه هزار نفر تابعت دریافت می کنند. همه کسانی که اقامت دایم کانادا را داشته باشند در صورت احراز شرایط قانونی می توانند برای دریافت تابعیت کانادایی تقاضای خود را به اداره مهاجرت و شهروندی کانادا تقدیم کنند.شرایط لازم برای تقاضا به شرح زیر است:

1) داشتن حداقل هجده سال تمام - (برای افراد زیر هجده سال پدر و مادر یا پدر خوانده و مادرخوانده قانونی یا ولی قانونی می توانند درخواست شهروندی کنند و این در صورتی ممکن است که حداقل یکی از آنها شهروند کانادا باشد یا همزمان برای شهروندی اقدام می کند. علاوه بر این فرد زیر هجده سال بایستی اقامت دایم داشته باشد اما احراز شرط سه سال زندگی در کانادا در مورد این دسته از متقاضیان لازم نیست. )

2) داشتن حق اقامت دایم در کانادا بدون شرط و یا شک به این معنی که وضعیت اقامتی فرد در دست بررسی مجدد یا مشروط به احراز شرط خاص و یا موضوع حکم اخراج نباشد.

افراد بالای هجده سال بایستی در چهار سال گذشته 1095 روز در کانادا زندگی کرده باشند. زمانی را که فرد پیش از دریافت اجازه اقامت دایم در کانادا زندگی کرده است ممکن است در در محاسبه لحاظ شود.

3) متقاضی بایستی تا حد قابل قبولی به زبان انگلیسی و یا فرانسه آشنا باشد.

4) سابقه کیفری نداشته باشد.

5) دانش کافی در مورد کشور کانادا داشته باشد. مبنای اطلاعات در این زمینه کتابی است تحت عنوان "نگاهی به کانادا"که برای هر متقاضی یک نسخه ارسال می شود.

تقاضای شهروندی مورد بررسی قرار می گیرد و متقاضیانی که سن آنها بین 18 تا 54 سال است برای شرکت در امتحان شهروندی فراخوانده می شوند. این امتحان در خصوص اطلاعات اولیه در مورد کشور کاناداست. مواردی نظیر تاریخ، جغرافیا و سیستم سیاسی این کشور مورد سوال قرار می گیرد.

پس از قبولی در امتحان هر متقاضی بالای چهارده سال بایستی در مراسم خصوصی که برای اعطای تابعیت برگزار می شود شرکت کند. در این مراسم افراد پس از ادای سوگند شهروندی رسما به عنوان شهروند کانادا شناخته می شوند.